ЛЕТЕН ЛАГЕР 2024

Уважаеми родители,

За поредна година ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" ще провежда Летен лагер!

✨ Тази година Летен лагер ще се провежда във филиалите Лозенец и Бели брези.

✨ Ремонтните дейности във филиал „Надежда“ не са приключили и за съжаление тази година там Летен лагер няма да се провежда. Моля, приемете нашите извинения! Летен лагер 2024 г.


☀️ В рамките на Летен лагер във филиалите на центъра сме подготвили пъстра програма от дейности за децата, спрямо тяхната възраст. Преподавалите на Центъра са специалисти в областта на различните изкуства (музика, танци, театър, изобразителни и приложни дейности), хуманитарните и природоматематическите дейности. Те ще провеждат занимания с децата във филиалите и прилежащите към тях пространства на открито, ще организират игри, в това число и спортни и занимателни игри, посещения на музеи, театрални постановки и други в рамките на София. Програмата е разнообразна и динамична, децата ще имат възможност активно да бъдат ангажирани в образователни дейности, но и да спортуват и да почиват. ☀️

❗❗ За записване на деца в Летен лагер 2024 родителите подават заявление за филиалите Лозенец и Бели брези от 10.04.2024 г. до 10.05.2024г. онлайн посредством попълване на електронен формуляр. ❗❗


Формулярите за записване ще бъдат публикувани на страницата на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование “София” - artcentersofia.bg и чрез фейсбук страниците на Центъра.


📋 Участието на децата в Летен лагер 2024 се определя след класиране по критерии: 📋

Списъци на децата, приети в Летен лагер 2024, както и на резерви по възрастови групи, по регистрационен номер ще бъдат обявени на официалната страница на ЦПЛР ЦИКО “София” на 15.05.2024 г

Създава се списък на чакащи, подредени по ред на подаване на молбата. Възможно е включване само при освобождаване на място от друго дете в съответната група и до запълване на обявения капацитет.

Моля да следите имейлите, които сте подали за кореспонденция, защото на тях ще изпращаме информация за Летен лагер.

За допълнителна информация: 0894 621 123 Диляна Вучкова или на имейла info@artcentersofia.bg