Информация за ЛЕТЕН ЛАГЕР 2020

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед РД-01-287/30.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и Указанията, дадени от Министерство на образованието и науката за провеждане на присъствено обучение и дейности по интереси в институции в системата на предучилищното и училищното образование, ръководството на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" ще провежда Летен лагер 2020 година при условията на ограничителните противоепидемични мерки във връзка с възможно повторно разпространение на COVID-19:


1. 🎈 Летен лагер 2020 година ще се провежда в три филиала, както следва:

За записване 💻 на деца в Летен лагер 2020 родителите подават заявление за филиалите Надежда и Бели брези от ⏰ 03.06.2020 до ⏰ 10.06.2020г. онлайн посредством попълване на електронен формуляр, а за филиал Лозенец – от ⏰ 15.06 до ⏰ 24.06.2020г.


Формулярите за записване са следните:


3. Участието на децата в Летен лагер 2020 се определя след класиране по критерии:

4. 📋 Списъци на децата, приети в Летен лагер 2020, както и на резерви по възрастови групи, по входящи номера ще бъдат обявени на официалната странина на ЦПЛР ЦИКО “София” до 12.06.2020г. за филиали Надежда и Бели брези и до 26.06.2020г. за филиал Лозенец.

5. Създава се списък на чакащи, подредени по ред на подаване на молбата. Възможно е включване само при освобождаване на място от друго дете и до запълване на обявения капацитет.

За допълнителна информация: 0885 18 40 17 Цветелина Раденкова


Публикуваме условията за записване в Летен лагер 2020 - филиал Лозенец

В изпълнение на Заповед РД-01-287/30.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и Указанията, дадени от Министерство на образованието и науката за провеждане на присъствено обучение и дейности по интереси в институции в системата на предучилищното и училищното образование, ръководството на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" ще провежда Летен лагер 2020 година при условията на ограничителните противоепидемични мерки във връзка с възможно повторно разпространение на COVID-19:

1. 🎈 Летен лагер 2020 година ще се провежда във 🏡 Филиал Лозенец – в периода 01.07 – 31.07.2020г. - целодневен– капацитет: 4 групи по 10 деца, общо: 40 деца;

2. За записване 💻 на деца родителите подават заявление онлайн посредством попълване на електронен формуляр от ⏰ 15.06 до ⏰ 24.06.2020г.

Формулярът за записване можете да намерите тук:

За филиал “Лозенец”

3. Участието на децата в Летен лагер 2020 се определя след класиране по критерии:

4. 📋 Списъци на децата, приети в Летен лагер 2020, както и на резерви по възрастови групи, по входящи номера ще бъдат обявени на официалната страница на ЦПЛР ЦИКО “София” до 26.06.2020г. за филиал Лозенец.

5. Създава се списък на чакащи, подредени по ред на подаване на молбата. Възможно е включване само при освобождаване на място от друго дете и до запълване на обявения капацитет.

За допълнителна информация: 0885 18 40 17 Цветелина Раденкова


ЦИКО - Летен Лагер 2020