Свободни работни места

В изпълнение на чл. 31, ал. 1, т. 14 от Наредба № 15/ 22.07.2019г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти обявявам следните свободни работни места:


Процедура за кандидатстване: